La farinera, o fàbrica dels germans González, està situada prop de l’Assut, i per sota seu hi passa el canal de l’esquerra de l’Ebre. Aquesta fàbrica es dedicava a la fabricació de la farina, i el que feia era aprofitar el corrent d’aigua del canal per moure les rodes que trinxaven el blat que després passava a ser farina.

És una obra de mamposteria amb cantonades i buits amb maó vist. Presenta una distribució regular de buits, amb arcs rebaixats. Actualment només es mantenen en peu els sòlids murs exteriors.

Com a anècdota tenim constància d’algunes disputes entre els amos de la fàbrica i l’ajuntament. Tot va començar quan l’Ajuntament de Tortosa era el propietari del molí de farina de l’assut, al costat del qual hi havia estaques i malesa per on saltava l’aigua sobrant

Al maig de 1855, Mariano González va comprar el molí, tot i que estava derruït. Aquest va reconstruir-lo el i va retornar l’aigua sobrant cap al molí, fet que va fer reaccionar l’alcalde de Tivenys demanant-li que tornés l’aigua a la roda. González s’hi negà. Tot va quedar parat fins que González va aixecar un mur per evitar que anés aigua a la roda, i els pagesos es quedaren sense ni gota d’aigua.

Aquesta disputa va passar pel jutjat de Primera Instància de Tortosa, per l’Audiència de Barcelona i, finalment, al “Consejo de Estado”, va donar la raó a l’Alcalde de Tivenys el 27 de març de 1862.

Actualment pertany a la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre.