Condicions de compra

Les presents condicions generals de venda (en endavant, “Condicions generals”) s’aplicaran per a totes les compres realitzades per un surfista / persona (en endavant “Client”) sobre la www.tivenysaunclic.cat


Ajuntament de Tivenys CIF P4315100J
Carrer Abadia, 10
Número de telèfon: + 34 977496233
correu electrònic: aj.tivenys@altanet.org

IMPORTANTS
Tot ordre inserits en el lloc web necessàriament implica l’acceptació sense reserves per part del client de les presents condicions generals.

Article 1. Definicions

Els termes utilitzats per sota són, en les presents condicions generals, el significat següent:

 • «Client» : es refereix a la co-contractant del venedor, que garanteix que la qualitat dels consumidors definides per la llei i la llei espanyola. Per a aquest propòsit, preveu expressament que el client actua a part de qualsevol activitat comercial o habitual. Un títol ce, il est expressément ce Prévu CLIENT aquesta agitació en dehors de toute activité habituelle ou commerciale.
 • «Repartiment» : es refereix al primer lliurament de la productes demanats pel client a l’adreça d’enviament indicat a la comanda.
 • «Productes» : es refereix al conjunt de productes disponibles des del lloc WEB.
 • «Territori» : es refereix a Espanya.

Article 2. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la venda als clients productes de venedor.

El client és informat clarament i reconeix que el lloc WEB es dirigeix a consumidors i que professionals de cal contactar amb el servei comercial del venedor per poder beneficiar-se de les condicions contractuals específiques.

Si el client no accepta aquests termes i condicions, si us plau abstenir-se de deixar d’utilitzar el nostre lloc WEB.

Article 3. Acceptació de les condicions generals

El client accepta atentament les presents condicions generals de llegir i acceptar-los, abans de procedir al pagament dels productes en el lloc WEB.

Aquestes condicions generals s’insereixen a la part inferior de cada pàgina del lloc WEB a través d’un enllaç i hauria de consultar abans de fer la comanda. El client està convidat a llegir, descarregar i imprimir les condicions generals i conservar una còpia.

El venedor recomana al client per llegir les condicions generals en el moment de fer un nou ordre, sent l’última versió del mateix aplicable a cadascuna d’elles.

Fent clic al primer botó per posar l’ordre i la segona per confirmar el mateix, el client reconeix haver llegit, entès i acceptat les condicions generals, sense limitacions ni condicions.

Article 4. Compra de productes a la pàgina web.Per comprar algun producte, client ha de ser major de 18 anys i tingui capacitat jurídica suficient o, si menys, ser capaç de justificar l’autorització dels seus representants legals. Convida al client per proporcionar la informació necessària per identificar, completant el formulari disponible a la pàgina web. El signe (*) indica camps obligatoris que ha de finalitzar perquè el client de demanar per ser processats pel venedor. CLIENT pot comprovar l’estat de la teva comanda al lloc web. LLIURAMENT de seguiment, pot, si escau, ser fets o certs portadors en línia. CLIENT també pot contactar amb el servei comercial del venedor en tot moment per correu electrònic, a latilizando adreça grusco@grusco.net Monitorització instruments, per obtenir informació sobre l’estat de la teva comanda.

La informació subministrada pel client al venedor en el moment de l’ordre ha de ser completa, veraç i actualitzada. El venedor es reserva el dret a sol·licitar confirmació de, per qualsevol mitjà adequat, la identitat, la seva elegibilitat i comunicada la informació al client.

Article 5. Comandes

         Article 5.1 les característiques productes


El venedor farà tot el possible per presentar com clarament com sigui possible les principals característiques de productes (sobre els arxius d’informació disponible a la web) i la informació obligatòria que el client ha de rebre sota la llei.

El client es compromet a llegir atentament aquesta informació abans de posar un ordre en el lloc web.

El venedor es reserva el dret de modificar la selecció de productes disponibles al lloc WEB, especialment sobre la base dels problemes que pot tenir en relació als seus proveïdors.

Llevat que expressament indiqui el contrari en el lloc WEB, productes de venda pel venedor són noves i compatible amb la legislació europea i les normes aplicables a Espanya.


         Article 5.2. Procediment d’ordre


Comandes de productes es fan directament a la pàgina web. Per fer una comanda, el client ha de seguir els passos que es descriuen a continuació (no obstant això, depenent del navegador utilitzat pel client, aquestes poden variar lleugerament).


                  5.2.1 el producte selecció i compra opcions.


El client ha de seleccionar la / producte (s) de la seva elecció, fent clic sobre el / la escollit producte (s) (s) i triar les característiques i les quantitats desitjades. Una vegada que el producte ha estat seleccionat, es desarà el producte a la cistella de la compra del client. Aquest últim pot llavors afegir molts productes addicionals que vulguis.


                  5.2.2 ordres


Una vegada que els productes han estat seleccionats i desats a la cistella, el client ha feu clic a la cistella i comprovar que el contingut del seu ordre és correcte. Si el client encara no té llavors, ho seran convidats a identificar-vos o registreu-vos.

Una vegada el client ha validat el contingut de la cistella i que ha estat identificat i registrat, es de ser emplenada automàticament i resumint el preu, les tarifes aplicables i, si escau, els costos del lliurament.

El client és convidat a comprovar el contingut de la teva comanda (incloent-hi l’import, les característiques i les referències dels productes demanats, facturació, mitjans de pagament i preu) abans de validar el seu contingut.

El client pot llavors procedir al cobrament de producte seguint les instruccions proporcionades al lloc web i proporcionar tota la informació necessària per a la facturació i el lliurament dels productes. Productes amb diferents opcions disponibles, les referències específiques aparèixer quan se seleccionen les opcions correctes. Les comandes realitzades ha d’incloure tota la informació necessària per al bon tractament de l’ordre.

El client també cal seleccionar el mode de lliurament seleccionat.


                  5.2.3. acusament de recepció


Un cop fetes totes les etapes descrites anteriorment, es mostrará un lloc WEB per expressar l’acknowledgment de la comanda del client. Una còpia del reconeixement del rebut de l’ordre ‘ automàticament abordaran al client per correu electrònic, sempre que l’adreça de correu electrònic donada en forma és correcta.

El venedor no enviarà cap correu de confirmació per correu o en línia.


                  5.2.4 facturació


A través de l’ordre, el client ha de concedir la informació necessària per a facturació (el signe (*) indica camps obligatoris que ha de finalitzar perquè la comanda del client és tractats pel venedor).

El client també ha d’indicar clarament tota la informació relativa a la sol·licitud, en particular l’adreça exacta de lliurament, com també qualsevol eventual accés al codi adreça lliurament.

Ni la recepció de la comanda que el client ha dut a terme en línia, o el reconeixement del rebut de l’ordre el venedor envia al client per correu electrònic són qualsevol factura. Sigui quin sigui el mode de comanda o pagament utilitzat, el client rebrà l’original de la factura en el moment del lliurament dels productes, a l’interior del paquet.


         5.3 la data de l’ordre


La data de l’ordre és la data en què el venedor acusat en línia de la mateixa recepció. Les dates indicades en el lloc WEB no comencen a comptar fins a aquesta data.


         preu 5.4


Per a tots els productes, client trobarà a la web les tarifes especificades en euros, incloent-hi els impostos, així com les despeses de tramesa aplicable (en funció del pes del paquet, sense l’envasament i regals, el domicili i el transportista o mode de transport triat).

Els preus inclouen en particular impost sobre valor afegit (IVA) amb la taxa vigent en la data de l’ordre. Qualsevol modificació de la taxa es pot backwashed productes des de la data d’entrada en vigor del mateix.

La taxa d’IVA aplicable serà ser expressat com a percentatge sobre el valor del producte venut.

Proveïdors de preus venedor és probables que es modifiquin. Com a resultat, el preu indicat en el lloc WEB pot canviar. També es poden modificar en el cas d’ofertes o ofertes especials.

Preus aplicables s’indicarà a la pàgina web en la data de la comanda per part del client.


         5.5. disponibilitat de productes.


El venedor s’aplicarà una gestió d’estocs “just a temps”. Com a resultat, segons els casos, la disponibilitat de producte dependrà de la seva existència en les existències del venedor.

VENEDOR es compromet al compliment de les ordres rebudes amb reserva que els productes estan disponibles.

La manca d’un producte ha de contenir en principi indicat a la pàgina del producte en qüestió. Els clients seran també informats de la substitució del producte amb el venedor.

En qualsevol cas, si el tall no ha indicat en el moment de l’ordre, el venedor es compromet a informar el client sense retard si el producte no està disponible.

El venedor pot, a petició del client:

Enviar tots els productes junts, des del moment en què no proveir productes nou estan disponibles.

Continuar amb un parcial productes disponibles en aquell moment va enviar i enviar la resta de l’ordre quan altres són, amb expressa menció en despesa de transport complementari que poguessin derivar.

Proposar un producte alternatiu d’equivalent qualitat i preu, acceptada pel client.

Si el client decideix cancel·lar la comanda dels productes no està disponible, vostè rebrà un reemborsament de totes les sumes pagat per aquests productes dins dels trenta (30) dies després del pagament.


Article 6. Dret de desistiment

Estan previstes les modalitats del dret de desistiment en la “política de retirada”, disponible a l’ annex 1 d’aquestes condicions generals i accessible a cada pàgina del lloc WEB mitjançant hipervincle.

Article 7. Pagament

         7.1. mitjans de pagament


El client pot pagar els seus productes en línia al lloc web segons el mitjà proposat pel venedor.

 • Transferència bancària
 • Targeta de crèdit


Client garanteix al venedor que té totes les autoritzacions necessàries per a la forma de pagament triada.

El venedor prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades transmeses en línia a la caixa del pagament en línia al lloc web.

Requereix que tota la informació relativa al pagament fet es transmet a la web del Banc i no són tractades en el lloc WEB.


         7.2 data de pagamentEn el cas d’un sol pagament mitjançant targeta de crèdit, es descomptaran del client en el moment de l’ordre dels productes en el lloc web.

En cas de lliurament parcial, l’import total serà dèbit del compte del client sense demora en el moment que el primer paquet s’envia. Si el client decideix cancel·lar la comanda dels productes no està disponible, reemborsament es farà d’acord amb el subapartat darrera de l’article 5(5) de les presents condicions generals.


         7.3 retards o negativa de pagament.


El Banc rebutja el càrrec d’una targeta de crèdit o altres mitjans de pagament, el client de contactar amb el servei al client del venedor per pagar la teva comanda per qualsevol altre mitjà de pagament vàlid.

En el cas que, pel motiu que sigui, oposició, rebuig o altre, la transmissió de diners degut pel client flux és impossible, l’ordre es cancel·len i automàticament anul. lada venda.

Article 8. Tractar d’arxiu.

Qualsevol contracte conclòs per part del client per una comanda superior a 120 € (IVA inclòs) seran arxivades pel venedor durant un període de 5 anys.

VENEDOR es compromet a presentar la informació per tal de garantir la traçabilitat de les operacions i fent una còpia del contracte a la demanda del client.

En cas de litigi, el venedor podrà demostrar que el sistema de seguiment electrònic és fiable i garanteix la integritat de la transacció.


Article 9. Transferència de la propietat.

El venedor continua sent el propietari dels productes lliurats fins al pagament complet per part del client.

Les disposicions anteriors no són obstacle per a la transmissió al client, en el moment de la confirmació per si mateix o per una tercera festa es determini que no és el transportista, el risc de pèrdua o dany als productes estan subjectes a la reserva de la propietat, així com el risc de danys que es puguin produir.


Article 10. Lliurament

Les modalitats d’entrega dels productes es proporcionen per a la “política de lliurament ‘ com referida a l’ annex 2 de les presents condicions generals i accessible a cada pàgina del lloc WEB mitjançant hipervincle.


Article 11. D’embalatge

Els productes s’empaquetarà segons les normes de transport en vigor, per tal de garantir la màxima protecció durant el lliurament. Els clients es comprometen a respectar les mateixes normes quan van tornar els productes d’acord amb les condicions establertes en l’annex 1 – política de retirada.

Article 12. Garanties.

         12.1 garantia d’acord.

El venedor està obligat a lliurar un producte compatible, és a dir, a l’ús esperat consisteix en un bé similars correspon a la descripció proporcionada en el lloc WEB. Aquesta conformitat és també producte presenta les qualitats que un comprador pot esperar legítimament pel que fa a les declaracions públiques fetes pel venedor, incloent la promoció i l’etiquetatge.

En aquest context, el venedor és probable respondre als defectes de conformitat existents en el moment del lliurament i fracassos resultants de conformitat d’embalatge, instruccions de muntatge o instal·lació quan això és posar en càrrega o s’ha dut a terme sota la seva responsabilitat.

Acció que sorgeixi a causa de falta de conformitat prescrit a dos (2) anys comptant des de l’entrega del producte.

En cas de falta de conformitat, client pot sol·licitar, a la seva opció, reposició del producte. En qualsevol cas, en el cas que el cost de l’elecció del client és manifestament desproporcionades pel que fa a una altra opció, tenint en compte el valor del producte o la importància dels defectes, el venedor pot realitzar reemborsament, sense tenir en compte l’opció escollida pel client.

Caldria la substitució n són impossibles, el venedor es compromet a restaurar el preu del producte després de 30 dies des de la recepció del producte retornat i a canvi l’enviament del producte pel client a la següent adreça Passeig de les escoles, 71.

El client es dispensa per acreditar l’existència de defecte del producte durant els sis (6) mesos després del lliurament de la mercaderia.

Requereix la garantia legal actual de conformitat s’aplica independentment de l’anunci consenteix de garantia, en el seu cas, sobre els productes.


         12.2 garantia per defectes ocults


El venedor està obligat a assegurar els defectes ocults del producte venut susceptibles a ella ser defectuós per ús hauria de ser destinada a la qual, o que disminuir-lo per tal que el client no havia adquirit o hauria pagat un preu menor, cas d’haver-lo conegut.

Aquesta garantia permet que el client pot demostrar l’existència d’un vici ocult, triar entre el reemborsament del preu del producte si que és restaurat o el reemborsament de part del preu si això no es restaura.

On seria impossible la substitució o reparació, el venedor es compromet a restaurar el preu del producte en un termini de trenta (30) dies des de la recepció del producte retornat i a canvi de la devolució del producte pel client a la següent adreça Passeig de les escoles, 71.

Acció resultant per defectes latents han de ser portats pel client en el termini de dos (2) anys des del descobriment dels defectes.


Article 13. Responsabilitat.

La responsabilitat del venedor no es en qualsevol cas establert en el cas de la no-execució o mala execució de les obligacions contractuals imputables al client, en la realització de la comanda.

El venedor no serà responsable, o considera incompliment de les condicions generals, per retard o nonperformance, quan la causa de la demora o la no-execució està vinculat a un cas de força major o circumstàncies imprevistes, definida per la jurisprudència dels tribunals espanyols.

També afirma que el venedor no té control sobre els llocs web que estan directament o indirectament vinculats a la pàgina WEB. En conseqüència, exclosos, en la mesura permesa en dret, de tota responsabilitat relacionats amb la informació que es publiquen. Enllaços fet aquelles pàgines webs s’atorguen purament indicatiu i no constitueixen cap garantia en el seu contingut.


Article 14. Dades personals


Lloc WEB del venedor recull informació personal dels seus clients, incloent-hi a través de galetes. Els clients pot desactivar les cookies seguint les instruccions del seu propi navegador.

Les dades recollides pel venedor s’utilitzarà per tractar el seu comandes a través del lloc WEB, gestionar compte del client, analitzar les comandes i, si el client tria aquesta opció, enviar correus electrònics amb finalitats promocionals, butlletins de notícies, ofertes promocionals o informació sobre les vendes especials, excepte si el client no desitja rebre aquest tipus de comunicacions del venedor.

Les dades del client es mantindrà confidencials pel venedor d’acord amb la seva declaració a l’agència de protecció de dades espanyola, les necessitats del contracte i la llei.

Els clients poden optar en qualsevol moment per accedir al compte o clicant l’enllaç proporcionat per a aquesta finalitat sota cada oferta rebudes per correu electrònic.

Les dades poden ser comunicats, totalment o en part, als proveïdors del venedor que intervenen en la sol·licitud. Finalitats comercials, el venedor pot transferir a col·laboradors els noms i les coordenades dels seus clients, amb la condició que que han donat el seu acord en el moment de la inscripció en el lloc WEB-.

VENEDOR específicament demanar clients si volen les seves dades personals seran cedides. Els clients poden canviar d’opinió en qualsevol moment en contacte amb el venedor. VENEDOR també pot demanar els clients si volen rebre informació comercial dels seus col·laboradors.

D’acord amb el 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal i més concretament que estableix en els articles 15 i 16, el client disposa d’un dret d’accés, rectificació, oposició (per raons legítimes) i supressió d’aquestes dades personals. Vostè podrà exercir aquest dret enviant un correu electrònic a l’adreça: grusco@grusco.net, o enviant un correu electrònic a Passeig de les escoles, 71.

Exigeix que el client ha de ser capaç de justificar la seva identitat, si escanejar un DNI, o enviant al venedor una còpia del mateix.


Article 15. Política de galetes

Una galeta és un fitxer que és descarregat al seu ordinador quan accedeixi a determinades pàgines web. Galetes habilitar un lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre un usuari o els seus hàbits de navegació d’ordinador i, segons la informació que contenen i la forma d’ús del vostre ordinador, es pot utilitzar per reconèixer l’usuari.

Aquest lloc WEB utilitza galetes pròpies i les galetes de tercers.

En particular, són tercers proveïdors de servei amb el qual ens han contractat algun servei per al qual és necessari l’ús de galetes:


Nom del proveïdorObjectiu de la galetaDescripció de la finalitat de la galetaSi voleu més informació sobre l’ús de cookies d’aquesta terceraPodeu permetre, bloquejar o esborrar les cookies instal·lades al seu ordinador configurant les escenes del navegador en el vostre ordinador, en cas que vostè no permeten la instal·lació de cookies al vostre navegador és possible que no es pot accedir a qualsevol de les seccions del nostre lloc web.


Article 15. Reclamacions

VENEDOR ofereix al client un “servei al client truca” amb el nombre següent: + 34 977 718 069 (telèfon de tarificació normal). Qualsevol reclamació escrita del client serà enviaran a la següent adreça: Passeig de les escoles, 71


Article 16. Propietat intel·lectual

Tots els Visual i del perceptible lloc web, incloent-hi la tecnologia subjacent utilitzada, estan protegits per copyright, marca registrada o les patents corresponents.

Aquests elements són propietat exclusiva del venedor. Qualsevol persona que s’Edita una pàgina web i que vol crear un hipervincle directe cap a la pàgina WEB haurà de demanar autorització al venedor per escrit.

Aquesta autorització del venedor serà no en cap cas convindre definitivament. A petició del venedor hauria de ser suprimit aquest enllaç. Enllaços cap a la web, utilitzant tècniques com l’enfocament (enquadrament) o la inclusió de l’hipertext (en la línia que uneix) estan estrictament prohibits.


Article 17. Validesa dels termes generals i condicions

Qualsevol modificació de la legislació o normativa vigent, o qualsevol decisió del tribunal competent invalidant una o diverses disposicions d’aquestes condicions generals no afectarà la validesa de la resta d’ells.

Aquesta modificació o decisió no permeten qualsevol clients d’ignorar les presents condicions generals.

Totes les condicions que expressament no tractats en l’actualitat es regiran d’acord amb els usos del comerç en el sector privat.


Article 18. Modificacions de les condicions generals

Aquestes condicions generals s’apliquen a totes les compres realitzades en línia al lloc web, sempre que el lloc WEB està disponible.

Les condicions generals es pot situar amb precisió i pot ser modificat i periodicitat diària pel venedor en tot moment. Les condicions generals aplicables seran aquelles que estan en vigor en el moment de l’ordre.

No s’aplicaran les modificacions en les condicions generals de productes ja adquirits.


Article 19. Jurisdicció i legislació aplicable

LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS AIXÍ COM SÓN LES RELACIONS ENTRE EL CLIENT I VENEDOR SERÀ PER LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA.

EN CAS DE LITIGI, NOMÉS ELS TRIBUNALS COMPETENTS SERÀ ESPANYOLS.

També, abans de recórrer a tribunals o arbitratge, prevaldrà la negociació entre les parts en un esperit de lleialtat i bona fe per arribar a un acord per resoldre qualsevol conflicte relacionat amb aquest acord, incloent-hi relativa a la seva validesa.

La part que voleu iniciar el procés de negociació ha d’informar l’altra part mitjançant carta certificada amb acusament de rebut indicant els elements del conflicte. Si al final del termini de quinze (15) dies, el suspens de parts d’entendre és, les diferències serà sotmès a la jurisdicció estableixen a continuació.

Durant el procés de negociació i fins la seva finalització, parts està prohibit exercir cap acció legal contra un altre conflicte objecte de negociació. Com a excepció, parts està facultada per anar a la jurisdicció de mesures cautelars o la posada en marxa d’un procediment no comporta la renúncia de les parts d’algunes de les clàusules del conveni amistosa, llevat que expressat en cas contrari es.


ANNEX 1


POLÍTICA DE DESESTIMENT

Moment de la retirada

Període d’abstinència caduca en els dies de catorze (14) naturals després de la jornada sobre quin client o un tercer partit que no és transportista i designada pel client, pren possessió del producte.

En cas que el client ha cridat diversos productes en un ordre, donant lloc a diversos enviaments (o en el cas d’un ordre d’un sol producte lliurat en molt diverses), el període d’abstinència cessarà catorze (14) dies naturals després de la jornada sobre quin client o un tercer partit que no és el transportista designat pel client prendre possessió del producte lliurat final.

Si l’ordre del client porta diversos productes i aquests productes són lliurats per separat, el període de retirada seran expirar en catorze (14) dies naturals després del dia en que el client o un tercer que no és transportista i designada pel client, prendre possessió del producte lliurat final.

Notificació del dret de desistiment.

Per exercir el seu dret de desistiment, el client haurà de notificar la seva decisió de retirar a través d’una declaració inequívoca (per exemple, mitjançant carta enviada per correu, fax o correu electrònic) r: Passeig de les escoles, 71 o grusco@grusco.netAmb aquesta finalitat també podeu utilitzar el següent formulari:

RETIRADA DE FORMA

A l’atenció de [*] (* coordenades del venedor)

Número de telèfon del venedor:
Número de fax del venedor:
Adreça de correu electrònic del venedor:

Vaig donar avís per aquesta meva retirada de contracte que tracta sobre la venda dels productes següents:

Referència del producte:
N º factura:
Certificat número d’ordre:
-Freqüents /Recibido [_] [_]
-Mitjà de pagament utilitzat:
-Nom del client i si el beneficiari de l’ordre:
-Adreça del client:
-L’adreça de lliurament:
-Signatura del client (excepte en el cas de transmissió per correu)
-DataPer tal que es respectarà el dret de desistiment, el client serà transmetre les comunicacions relatives a l’exercici del dret de desistiment abans de la caducitat de l’època.

Efectes de la retirada

En el cas d’anul·lació per part del client, el venedor es compromet a reemborsar totes les sumes pagats, incloent el cost del lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals, si escau, derivades de l’elecció del client d’un mitjà de transport que no sigui l’estàndard proposat pel venedor) sense demora excessiva i, en tot cas, el posterior les següents catorze (14) calendari dies més tard des del dia en què el venedor va ser informat de la es el client cancel·la.

El venedor es procedirà a la devolució utilitzant el mateix mitjà de pagament que utilitzo per a la transmissió inicial, llevat que el client accepta expressament en un medi diferent, en qualsevol cas, la devolució no suposarà la càrrega al client.

VENEDOR pot ajornar el pagament fins a la recepció del bé, o fins que el client Mostra prova d’haver emès el bé, la data retinguts serà el primer d’aquests dos.

Modes de retorn 

El client, sense demora excessiva i, en tot cas, a l’últim termini de catorze (14) dies després de la comunicació de la seva decisió de retirar del present contracte, remetrà bon r: Passeig de les escoles, 71

Aquest termini s’entén respectaran si el client envia el producte abans de la caducitat de catorze (14) dies.

Despeses de retorn 

El venedor es farà càrrec dels costos directes de reenviament.

Estat del bé retornades

El producte ha de ser restaurat seguint les instruccions del venedor i accessoris tot subministrats.

La responsabilitat del client no disponible amb l’excepció la depreciació bona resultant d’altres manipulacions que deriva en un ús normal del producte. En altres paraules, el client té la casualitat de provar el producte, però no s’oposarà seva responsabilitat si es tracta de diferents de les manipulacions ordinàries en l’ús de les mateixes.

D’embalatge

Els productes estan plenes d’acord amb les normes de transport en vigor, per tal de garantir la màxima protecció durant el lliurament. El client ha d’observar la mateixa normativa el retorn del mateix. En aquest sentit, el client pot retornar el producte que s’adapti no en el seu embalatge original i en bon estat, llest per a la seva comercialització re.

Exclusió del dret de desistiment

S’exclou el dret de desistiment en els casos següents:


 • Subministrament de béns o serveis el preu depèn de fluctuacions en el mercat financer.
 • Subministrament de béns d’acord amb les especificacions del client o clarament personalitzats.
 • Subministrament de bé susceptibles de deteriorar o caduquen ràpidament.
 • Subministrament d’enregistraments d’àudio o vídeos o segellades programes que han estat desellados després del part.
 • Diaris o revistes (excepte acord de subscripció).
 • Prestació del servei d’allotjament per a finalitats diferents residencial, transport de mercaderies, lloguer de cotxes, restauració o de serveis vinculat a activitats d’oci si l’oferta proporciona una data concreta.
 • Subministrament de béns que, per la seva naturalesa, han de combinar-se amb altres productes.
 • Subministrament de béns segellats que no pot ser enviat per raons de protecció
 • Subministrament de begudes alcohòliques, el preu ha estat pactat en el moment de la conclusió del contracte de venda, l’entrega només es pot fer després de 30 dies i el valor depèn de la fluctuació del mercat i fora de la influència formulades pel venedor.
 • Provisió d’una sèrie de contingut no subministrar en forma desmaterialitza si l’aplicació ha començat amb l’acord previ del consumidor, que també ha reconegut que vostè perdrà el seu dret de desistiment.
 • Va concloure contractes a subhastes públiques.

ANNEX 2

POLÍTICA DE LLIURAMENT

Zona de lliurament

PRODUCTES només poden ser lliurats en el territori. És impossible realitzar una comanda amb adreça de lliurament es troba fora de la mateixa.

Els productes serà enviat a adreça (s) (es) d’entrega que el client s’indicaran en el procediment d’ordre.

Temps d’enviament

El termini per a la preparació d’un ordre i establir la llei abans de l’enviament dels productes en estoc xifra esmentada en el lloc WEB. Aquests terminis s’entendran sense comptar els caps de setmana i festius.

Un correu electrònic automàticament s’enviarà al client en el moment de l’enviament dels productes, sempre que l’adreça de correu electrònic donada en el moment de presentar el formulari sigui correcte.

Termini i lliurament

Durant el procés de compra, el venedor assenyalarà client termes i fórmules de possibles enviat per productes adquirits.

Els costos de voluntat enviat es calculen en funció de la modalitat.

La quantia d’aquests costos és causa per part del client de pagament que no sigui els productes adquirits.

Detalls de les despeses de tramesa i terminis es detallarà en el lloc web.

Modes de lliurament

El paquet s’entregarà al client després de la seva signatura i la presentació del seu document d’identitat.

En cas d’absència, avís es lliura al client, així que d’aquesta manera permet recollir el producte a l’oficina de correus més propera.

Problemes de lliurament

El client s’informarà de la data d’entrega fixat en el moment de l’elecció del transportista, al final del procediment ordre en línia, abans de confirmar la comanda.

És necessari que lliuraments es realitzarà com a màxim dins dels trenta (30) dies. En absència de lliurament, el client requerirà el lliurament de venedor en un termini raonable i si no es pot resoldre el contracte.

El venedor li retornarem, sense demora excessiva comptant des de la data de recepció de la carta de terminació, el client l’import total pagat per productes, impostos i lliurament inclusiu, mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client per a la compra de productes.

VENEDOR serà responsable de l’entrega del producte al client. Cal recordar que el client té a tres (3) dies avisar el transportista dany o pèrdua parcial observada per al lliurament.